Fysisk valgfag – Generationsskifte

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet generationsskifte have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.
 • have indsigt i:
  • regler inden for formueretten, arvereglerne, dødsboskiftereglerne samt dødsboskatte- og boafgifts- reglerne

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • kunne løse skatteretlige problemstillinger, knyttet til generationsskifter, og at de studerende kan opfylde følgende læringsmål.
 • forstå betydningen af ægtefællers formueforhold ved et skifte.
 • have kendskab til arvereglerne.
 • forstå skiftereglernes betydning for den skattemæssige behandling af et dødsboskifte.
 • kunne se betydningen af om et bo er skattefritaget eller ikke skattefritaget.
 • kunne se forskellene mellem beskatning af en efterlevende ægtefælle, alt afhængig af om et bo er et selv- stændigt skattesubjekt eller ej.
 • forstå udlodningsbegrebets betydning i relation til værdiansættelse og successionsproblematikker.
 • kende værdiansættelsesprincipperne for aktiver i dødsboer.
 • kende successionsmulighederne ved død, herunder forskelle/ligheder mellem succession i levende live og ved død.
 • have kendskab til bo- og tillægsboafgiftsreglerne samt disses betydning ved skifter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til generationsskifte, herunder forstå betydningen af ægtefællers formueforhold ved et skifte, have kendskab til arvereglerne, forstå skiftereglernes betydning for den skattemæssige be-handling af et dødsboskifte, se betydningen af, om et bo er skattefritaget eller ej, skattefritaget, forstå ud- lodningsbegrebets betydning i relation til værdiansættelse og successionsproblematikker, kende værdian- sættelsesprincipperne for aktiver i dødsboer, kende de skatteretlige successionsmuligheder ved død, og her- under også forskelle og ligheder mellem succession i levende live (inter vivos) og ved død (mortis causa), samt besidde kendskab til boafgiftsreglerne og disses betydning på skifte.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysisk valgfag – Generationsskifte
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Elective - Generation Change
ModulkodeKAREV201825
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet