Psykologisk praksis og interventionsmetode

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • Teori vedrørende den professionelle samtale i individuel, gruppemæssig og organisationsmæssig sammenhæng
 • Teori omkring interventionsmetoder, klassisk og aktuel status, samt eventuelt berøre muligheder og problem-stillinger ved digitalt understøttede interventions-metoder   
 • Forskning i psykologisk praksis og intervention

Interventions-øvelsesseminarerne omfatter:

 • Introduktion til og træning i interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder i professionelt øjemed
 • Indføring i en eller flere specifikke interventions- og samtaletekniske metoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af teori og metoder vedrørende psykologisk praksis og intervention
 • Og forståelse af forskellige teoretiske rammer omkring praktisk samspil i interventionssituationer
 • Og forståelse af forskning i den professionelle samtale og interventionsmetoder

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • anvendelsen af interventionsmetoder og samtaletekniske færdigheder
 • og grundlæggende praktisk erfaring med etablering af professionelle relationer og håndteringen af den psykologfaglige samtale
 • at etablere en tryg, og veldefineret ramme, setting og kontrakt for arbejdet

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige interventions- og samtaletekniske metoder
 • at reflektere over processen og sin egen andel samt gøre sig etiske overvejelser i forhold til den professionelle samtale
 • at reflektere over professionelle relationer og kommunikative aspekter af samtalen
 • at reflektere over egen psykologfaglig udvikling

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og interventionsøvelsesseminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologisk praksis og interventionsmetode
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Syge- og reeksamen:
Prøven er skriftlig og individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Sidetal: 5-7 sider

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Practice and Counseling Skills
ModulkodeKAPSY20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur