Seksualitetens psykologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder en kritisk gennemgang af den menneskelige seksualitets mangfoldighed med henblik på at formidle en basal indsigt i sexologi, således at den studerende både får en grundig viden om og forståelse af, samt evne til refleksion over sexologiske teorier og kliniske problemstillinger. Dette involverer indsigt i nyere forskning, i kliniske, begrebslige og metodiske forhold, samt videnskabsteoretiske og historiske perspektiver.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • relevante begreber, tematikker og forskningsresultater på det sexologiske område
  • kritiske perspektiver på sexologisk klinisk praksis, teori og forskningsmetodologi

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i at

  • beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for sexologien
  • beskrive og redegøre for relevante metodiske og analytiske tilgange til sexologiske problemstillinger
  • reflektere over ovenstående i konkret afgrænsede sammenhænge baseret på cases og kliniske problemstillinger

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne analysere, diskutere og vurdere forskellige tilgange til sexologiske problemstillinger
  • anvende ovenstående viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge relevante sexologiske problemstillinger på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualitetens psykologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære gruppearbejde med fordybelse i specifikke problemstillinger i relation til undervisningen.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological approach to Sexuality
ModulkodeKAPSY2020VM3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet