Teori, praksis og videnskabelig metode - Work, Consulting and Organisational Psychology

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • Teorier til forståelse af psykologisk praksis og profession
 • Teorier om metodologiske forhold af relevans for en videnskabelig undersøgelse af praksis
 • Udførelse af empiriske og/eller teoretiske (pilot)studier af praksis, hvor psykologisk viden og psykologiske perspektiver er væsentlige
 • Bearbejdning af og refleksion over egen eller andres empiri i en undersøgelse af praksisformer, hvor psykologisk viden er væsentlig. Under forløbet udarbejder den studerende evt. sammen med andre studerende en projektrapport om et inden for projektrammen frit valgt emne, der godkendes af den ansvarlige underviser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af teorier og metoder til i forbindelse med psykologisk praksis og profession
 • Og forståelse af metodiske færdigheder i relation til videnskabelig undersøgelse af problemstillinger af relevans for praksis, hvor psykologisk viden er væsentlig

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • på en præcis, metodisk og reflekteret måde, at udføre og vurdere empiriske og/eller teoretiske studier af praksis, hvor psykologisk viden er væsentlig
 • på en faglig kvalificeret måde at kunne vurdere og vælge mellem videnskabelige empiriske metoder og undersøgelser
 • at formidle de metodiske valg og begrænsninger på en videnskabelig og faglig relevant måde

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • ved anvendelse af videnskabelige forskningsmetoder i et selvstændigt metodisk velbegrundet empirisk pilotstudie eller i en metodologisk-kritisk gennemgang af andres empiriske undersøgelser at analysere og bearbejde problemstillinger af relevans for psykologisk praksis og profession
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling med basis i en forståelse af forholdet mellem teori, metode og praksis
 • at kunne bidrage til organiseringen af et produktivt samarbejde i fællesskab med projektvejlederen

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeori, praksis og videnskabelig metode - Work, Consulting and Organisational Psychology
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.

Projektrapporten skal udarbejdes på en af følgende måder:

A. En projektrapport på:
• 15-25 sider for individuelt udarbejdede projektrapporter
• 40-50 sider for to studerende
• 50-70 sider for tre studerende
• 60-80 sider for fire studerende
• 70-90 sider for fem studerende
• 80-100 sider for seks studerende


B. En projektrapport bestående af en artikel udformet efter almindelige normer for videnskabelige tidsskrifter på området. Artikeldelen skal være mellem 10 og 25 sider. Artiklens længde er ufahænig af gruppestørrelsen. og
a) et afsnit, hvor den studerende uddyber den forskningsmæssige baggrund for artiklen, særlige aspekter af den udforskede problemstilling, yderligere perspektiver på problemstillingen

eller lignende. Den rammesættende del skal være mellem 8 og 20 sider, både for individuelle projekter og grupperapporter.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksamener er prøvetiden 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning. Den mundtlige prøve indledes med et oplæg fra den studerende, som maksimalt forventes at vare 5 minutter pr. studerende.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory, Practice, and the Scientific Method - Work, Consulting and Organisational Psychology
ModulkodeKAPSY20204C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1500 sider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.