Supplerende anvendt psykologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der kurser omfattende disciplinerne klinisk psykologi, organisations- og arbejdspsykologi, samt pædagogisk psykologi. Endvidere kan der udbydes kurser i andre relevante discipliner. For hver disciplin omfatter kurset:

  • Centrale aktuelle teorier om disciplinens anvendte psykologi
  • Centrale teoretiske problemstillinger i relation til psykologisk udredning og undersøgelse inden for disciplinen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • og forståelse af disciplinens centrale og aktuelle teorier om anvendt psykologi baseret på højeste internationale forskning indenfor området
  • og forståelse af de centrale og aktuelle udrednings- og undersøgelsesmetoder indenfor disciplinen
  • og forståelse af sammenhængen med disciplinens psykologiske problemstillinger og de relevante almene teorier

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne vurdere og vælge mellem de centrale og aktuelle teorier om praksis
  • at kunne formidle den forskningsbaserede viden om disciplinen på en reflekteret og diskuterende vis

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • selvstændigt at kunne identificere problemstillinger som er relevante for området

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende anvendt psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en stedprøve af 4 timers varighed under opsyn.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdditional Applied Psychology
ModulkodeKAPSY20152
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet