Klassikere i politisk tænkning og vor tids udfordringer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul tager afsæt i den tese, at en række centrale, aktuelle politiske spørgsmål med fordel kan analyseres på baggrund af klassiske, politisk filosofiske værker og deres grundlæggende analyser af magt, demokrati og samfundsmæssige grundværdier. På det grundlag oplistes og behandles en række aktuelle spørgsmål som f.eks. overvågning og klimaudfordringer, og disse relateres til klassiske værker og tænkningen bag dem.

Læringsmål

Viden

  • Om et udvalg af hovedværker inden for politisk tænkning, herunder deres overordnede normative samfundsperspektiv og deres argumentationsformer.

Færdigheder

  • I at fremdrage centrale forståelsesrammer og argumenter fra klassiske samfundsteorier på trods af den historiske afstand.
  • I at sammenligne filosofiske positioner med henblik på styrker og svagheder.
  • I at anvende politisk filosofiske teorier til kritisk at diskutere aktuelle problemstillinger.

Kompetencer

  • Til at analysere aktuelle politiske problemstillinger på baggrund af klassiske filosofiske positioner.

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlassikere i politisk tænkning og vor tids udfordringer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClassics of Political Thought and Challenges of Our Time
ModulkodeKAPAS20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet