Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med forløbet er, at give de studerende på kandidatuddannelsen viden om det arbejdsmarked, de selv kommer ud i efter dimission, herunder at give dem kompetencer til job- og praktiksøgning, synliggøre forskellige karriereveje og styrke deres forståelse af den rolle nye digitale teknologier spiller i forbindelse med relevante jobfunktioner, rekruttering, personalepolitik og karriereplanlægning inden for både den offentlige og private sektor. 

Læringsmål

Viden

  • Om det arbejdsmarked, de selv kommer ud i efter dimission og kendskab til forskellige karriereveje for tidligere kandidater i Politik & Administration, herunder med blik for både den offentlige og den private sektor, typiske og atypiske brancher, job og ansættelsesforhold. 
  • Om den rolle digitale teknologier spiller i forhold til arbejdsfunktioner, rekruttering, personalepolitik, netværksdannelse, karriereplanlægning og jobsøgning på samtidens arbejdsmarked for akademisk arbejdskraft.
  • Om de muligheder, der findes i forhold til støtte og rådgivning på universitetet i forhold til at få eksterne samarbejdspartnere, søge praktikstillinger og job både i Danmark og internationalt.

Færdigheder

  • I at identificere egne faglige, metodiske og personlige styrker og svagheder i forhold arbejdsmarkedet.
  • I at benytte digitale redskaber til jobsøgning og netværksdannelse.
  • I at fremstå professionelt, både i mundtlig og skriftlig kommunikation

Kompetencer

  • Til at forstå sig selv i forhold til arbejdsmarked, jobfunktioner samt jobsøgning.
  • Til karriereplanlægning og profilering. 

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer, øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarer til en arbejdsindsats på ca. 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejdsmarkeds- og teknologiforståelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLabour Market and Technology
ModulkodeKAPAS20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.adm.
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet