Digitale oplevelsesteknologier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende et systematisk overblik over udvalgte digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder, i det omfang de er relevante for oplevelsesdesign. I denne sammenhæng skal den studerende blive i stand til at analysere og vurdere teknologianvendelse i allerede eksisterende oplevelsesdesign og kreativt reflektere over disse teknologiers mulige anvendelser i fremtidige oplevelsesprodukter.

Sideløbende introducerer og indøver modulet basale, eksemplariske algoritmiske strategier og principper, der giver indblik i den digitale teknologis funktionalitet.

I tilknytning til modulet afholdes kurser og øvelser inden for følgende områder:

 • teknologityper
 • den digitale teknologis grundlæggende funktionalitet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige digitale teknologier, samt deres oplevelsesmæssige betydning, effekt og anvendelsesmuligheder
 • relevante grundlæggende teorier om den digitale teknologis algoritmiske funktionalitet og interaktive modaliteter
 • design- og produktionsprocesser med særligt fokus på samarbejde og tværdisciplinære praksisser i forhold til teknologianvendelse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende digitale teknologiers funktionalitet, i den udstrækning det er relevant for fagfeltet oplevelsesdesign
 • at analysere og udvælge teknologiske systemer og platforme til realiseringen af oplevelsesteknologiske produkter og tjenester
 • at indgå i design- og innovationssamarbejde omkring relevante digitale teknologier

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at reflektere over forskellige digitale teknologiers oplevelsesmæssige potentialer og begrænsninger
 • at deltage i udvælgelse, udvikling og anvendelse af digitale teknologier ift. oplevelsesdesignprodukter
 • at formidle teknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikkespecialister.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitale oplevelsesteknologier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Technologies for Experience Design
ModulkodeKAOPL20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet