Oplevelsesdesign: Fra koncept til produkt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal sætte den studerende i stand til at indgå konstruktivt, kreativt og kritisk i designprocessens senere faser med fokus på at skabe et it-baseret oplevelsesprodukt gennem iterative udviklingsprocesser. Herunder hører også test- og evalueringsmetoder af koncepter og prototyper. Kombinationen og tilrettelæggelsen af ovenstående aktiviteter forudsætter en forståelse af projektledelse, og evnen til at kunne styre og facilitere designprocesser. Samtidig skal den studerende opnå en forståelse af forretningspotentialer gennem oplevelsesøkonomisk teori og forretningsmodelteori. Desuden skal den studerende sættes i stand til at reflektere over modulets indhold i forhold til fagets videnskabsteori.

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • æstetiske dimensioner af oplevelsesdesign
 • udviklingsmetoder og digitale redskaber til koncept- og prototypeudvikling
 • test og evaluering af oplevelsesdesign
 • oplevelsesøkonomi, organisationsformer og forretningsmodeller
 • ledelse, styring og procesfacilitering af designprocesser
 • fagets videnskabsteori.

I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • æstetiske virkemidler, user experience design og co-creation
 • oplevelsesøkonomi, forretningsmodelteori, organisationsformer og økonomisk værdiskabelse
 • metoder inden for it-baseret oplevelsesdesign med særligt fokus på designprocessens senere faser i forbindelse med overgangen fra koncept til produkt, samt test og evaluering af oplevelsesdesignet
 • projektledelse og projektstyring inden for it-baserede oplevelsesdesignprocesser
 • videnskabsteori i relation til oplevelsesdesign og modulets temaer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at medtænke brugeren i oplevelsesdesignprodukter under inddragelse af æstetiske perspektiver
 • at anvende it oplevelsesteknologier i prototypeudvikling
 • at designe og gennemføre test og evaluering af it-baseret oplevelsesdesign
 • at argumentere for oplevelsesdesignets økonomiske potentiale og organisatoriske indlejring, samt udvikle forretningsmodeller i indledende form
 • at lede, styre og facilitere oplevelsesdesignprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at fremstille et it-baseret oplevelsesprodukt på baggrund af systematisk-analytiske og kreativt-syntetiserende processer
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i fremstillingsprocessen, samt at vælge og begrunde relevante design- og udviklingsmetoder
 • at gennemføre test og evaluering af oplevelsesdesignet 
 • at relatere oplevelsesdesign, herunder det udarbejdede produkt, til oplevelsesøkonomi, forretningsmodeller og organisationsstrukturer
 • at reflektere over modulets indhold i forhold til fagets videnskabsteori.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesdesign: fra koncept til produkt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor og tager udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt i et konkret digitalt oplevelsesprodukt/-prototype.

Projektrapporten samt det konkrete digitale oplevelsesprodukt/-koncept betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten inklusive oplevelsesproduktet/prototype udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten inklusive oplevelsesprodukt/prototype og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Sprog: Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-based Experience Design: From Concept to Product
ModulkodeKAOPL20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet