Oplevelser og æstetik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende en grundig indføring i sammenhængen mellem oplevelser og erfaringsdannelse samt i æstetik som den systematiske praksis, der kan frembringe denne sammenhæng.

Fokus er på oplevelsens fysiologiske, emotionelle, kognitive og meningsskabende aspekter og på filosofiske perspektiver og strukturelle kendetegn, som ligger til grund for æstetikkens oplevelsesog erfaringsskabende virkemidler. Hensigten er, at den studerende tilegner sig færdigheder i forhold til disse virkemidler, så vedkommende selvstændigt kan beskrive, konstruere og vurdere oplevelsesorienterede fænomener og forholde sig teoretisk reflekteret til designets modtagere, formål, kontekst og teknologi.

I tilknytning til modulet afholdes kurser og øvelser inden for følgende områder:

 • oplevelser og identitet i idéhistorisk belysning
 • oplevelsens fysio-psykologiske struktur
 • filosofisk æstetik og æstetisk teori
 • æstetik og mediekunst
 • æstetikdreven designpraksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • oplevelsesbegrebets idéhistorie: mellem underholdning og erfaringsdannelse
 • oplevelsens fysio-psykologiske struktur
 • æstetik som systematisk udforskning af sanselig erkendelse • æstetiske virkemidler i oplevelsesdesign
 • æstetik i forhold til computerbåren og interaktive teknologier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende relevante fysio-psykologiske perspektiver til at beskrive oplevelser
 • analytisk at kunne vurdere og reflektere over de æstetiske virkemidler, der kan anvendes i tilrettelæggelsen af It-baserede oplevelser
 • kritisk at kunne vurdere fordele og ulemper ved æstetikdreven designpraksis

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne afgrænse og udføre en teoretisk og analytisk undersøgelse af oplevelsens fysio-psykologiske kendetegn
 • at kunne overskue og vurdere konsekvenserne af forskellige æstetiske virkemidler for oplevelsen
 • at forholde sin teoretiske og analytiske tilgang til oplevelse og æstetik til praksis med henblik på omsætning til design af it-baserede oplevelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelser og æstetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Opgavebesvarelsen kan efter studienævnets godkendelse udarbejdes på et fremmedsprog.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperience and Aesthetics
ModulkodeKAOPL20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet