Praksismodul A

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • centrale praksisrettede teorier og teknikker for det valgte fagområde
  • relevante formidlingsteknikker og metoder for fagområdet.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre projekter
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at reflektere over og evaluere praksis- og formidlingsforløb
  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af praksis- og formidlingsforløb i relation til relevant teori.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodul A
Prøveform
Skriftlig
En individuel intern prøve i Praksismodul A i form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.
Eksamensporteføljen skal omfatte og behandle planlægning, gennemførelse og evaluering af
et formidlingsforløb i praksis. Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider pr.
studerende.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Modul A
ModulkodeKAMUS20227
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet