Musikterapeutisk psykodynamisk orienteret gruppeledelse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk træning i udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af et musikterapeutisk, gruppedynamisk orienteret oplæg til en mindre gruppe af medstuderende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • ledelse af en musikterapigruppe ud fra psykodynamiske og andre terapiteoretiske principper
 • relevante teknikker (regressive eller progressive) i forhold til den musikterapeutiske ramme og den pågældende gruppes behov
 • overføringsforhold mellem gruppemedlemmerne i en musikterapeutisk proces

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

 • at udarbejde, gennemføre og evaluere et musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret oplæg til en mindre gruppe
 • at anvende relevante interventioner såvel regressive som progressive i de musikalske og verbale dele af processen
 • at analysere processen kontinuerligt på baggrund af den aktuelle gruppedynamik
 • at identificere og anvende egne overføringsforhold samt gruppemedlemmernes indbyrdes overføringsforhold i gruppedynamikken
 • som gruppemedlem at give feedback på en måde, som støtter de øvrige gruppemedlemmers terapeutiske evner og ressourcer
 • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser i forhold til lederrolle, terapeutisk forholdemåde, musikalske og verbale interventioner så disse sættes i relation til en kommende musikterapeutidentitet (terapeutisk portefølje)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at lede en musikterapeutisk gruppe, både ud fra en på forhånd struktureret plan og mere fleksibelt i forhold til den aktuelle gruppedynamik
 • professionelt at anvende gruppemedlemmernes ressourcer og udviklingspotentiale samt indbyrdes overføringsforhold i arbejdet
 • at modtage og give feedback på en måde, så det støtter den enkelte studerendes arbejde med at udvikle en musikterapeutidentitet
 • at styre musikterapeutiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt at igangsætte, gennemføre og reflektere over et fagligt relevant musikterapeutiske gruppeforløb og påtage sig et professionelt ansvar under supervision

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapeutisk psykodynamisk orienteret gruppeledelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udarbejder en rapport over forløbet i musikterapeutisk psykodynamisk gruppeledelse.

I rapporten skal den studerende ud fra egne erfaringer reflektere over følgende punkter: Lederrolle, terapeutisk forholdemåde, musikalske og verbale interventioner samt gruppemusikterapeutidentitet. I rapporten skal den studerende endvidere beskrive og reflektere over sin erfaringsproces med vægt på egne ressourcer og udviklingspotentialer.

Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 5 og må højst være på 8
sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en intern censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTherapeutic, Psychodynamic Group Music Leading
ModulkodeKAMTP20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet