Læreterapi: Individuel terapi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-terapeutisk træning i individuel musikterapi som læreterapi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • hvad det vil sige at være i klientens position i terapi
 • vigtigheden af terapeutens evne til selvomsorg i forbindelse med terapeutisk arbejde
 • egne terapeutressourcer og udviklingspotentialer i forhold til kommende arbejde som musikterapeut
 • korttidsterapi ud fra et psykodynamisk perspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at indgå i et korttids procesorienteret læreterapiforløb med autentisk materiale inden for læreterapiens gældende rammer
 • at anvende læreterapien til at reflektere over og arbejde med erfaringer med terapeutrollen fra tidligere undervisning, praksis og supervision
 • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser så disse sættes i relation til en kommende musikterapeutidentitet (terapeutisk portefølje)
 • at anvende og reflektere over musikalske udtryksmidler i en musikterapeutisk ramme
 • at anvende relevant fagterminologi i forhold til at beskrive den læreterapeutiske proces

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne registrere og regulere egne tilstande og have en undersøgende tilgang til egne følelser og behov
 • at kunne identificere sig med at være i klientens position
 • at kunne reflektere over den terapeutiske proces og formulere sig omkring egne ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en kommende musikterapeutidentitet
 • at kunne anvende og integrere erfaringer fra læreterapien i forhold til fremtidigt arbejde med forskellige klientmålgrupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Individuel terapi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udarbejder en rapport over det individuelle musikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sin erfaringsproces med vægt på musikkens rolle, egne ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en kommende musikterapeutidentitet og fremtidigt arbejde med forskellige klientmålgrupper
Sidetal: Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 3 sider og højst 5 sider.
Rapporten bedømmes af en ekstern eksaminator, der ikke er knyttet til studiet på anden vis. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en intern censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Individual Therapy
ModulkodeKAMTP20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet