Musikterapeutisk assessment

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion, hjemmeopgaver, og praktiske øvelser med fokus på musikterapeutisk assessment i forskellige kliniske og forskningsmæssige sammenhænge.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om:

  • musikterapeutisk assessment i musikterapeutisk praksis og musikterapeutisk forskning i forhold til et bredt udvalg af klientgrupper
  • videnskabsteori og metateori i forhold til anvendelse, konstruktion og udvikling af assessment-redskaber
  • kvalitative og kvantitative former for musikterapeutisk assessment.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere og vælge blandt assessmentredskaber i forhold til at imødekomme specifikke kliniske og forskningsmæssige formål i forhold til bestemte klientgrupper
  • at mestre grundlæggende assessment teknikker herunder udførelse og indsamling af data, dataanalyse og beskrivelse samt formidling af assessmentresultater
  • at kunne reflektere over anvendelse af assessmentredskaber i kliniske og forskningsmæssige sammenhænge ud fra etiske, videnskabsteoretiske og metateoretiske principper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at udvælge og udføre relevant assessment i forhold til specifikke klientgrupper i såvel kliniske og som forskningsmæssige sammenhænge
  • selvstændigt at kunne reflektere og vurdere kvaliteten og anvendeligheden af musikterapeutiske assessmentredskaber ud fra etiske, videnskabsteoretiske og metateoretiske principper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapeutisk assessment
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse.

Reeksamen:
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport, hvor den studerende udvælger et assessmentredskab og diskuterer dets anvendelse i forhold til formål, dataindsamling, dataanalyse og formidling.

Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 8 sider og må højst være
på 10 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Therapy Assessment
ModulkodeKAMTP201411
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Valgfrit modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet