Kandidatspeciale

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialesemesteret omfatter udfærdigelse af en specialeafhandling om et emne, som den studerende vælger frit inden for uddannelsens fagområde. Specialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur samt tidsplan jf. specialekontrakt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • specialets teorier og metoder, herunder viden, der på udvalgte områder er baseret på international forskning.
 • en nuanceret forståelse af specialets specifikke emne og problemstilling, baseret på national og international forskning
 • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationer af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt
 • systematisk og selvstændigt at kunne designe og gennemføre udforskning af den valgte problemstilling
 • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område med fagfæller og ikke-fagfæller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
 • selvstændigt at kunne styre og designe løsningsmodeller af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelse af specialets problemstilling
 • selvstændigt og på videnskabeligt grundlag at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Kandidatspecialet afsluttes med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i et kandidatspeciale udarbejdet af én studerende eller en gruppe på højst tre studerende samt en formidlende artikel, der opsummerer specialets fund. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar.

Kandidatspecialet skal være på:
ved 1 studerende mindst 50 og højst 60 sider inklusiv artiklen
ved 2 studerende mindst 60 og højst 80 sider inklusiv artiklen
ved 3 studerende mindst 70 og højst 100 sider inklusiv artiklen

Artiklen skal være på mindst 3 og højst 5 sider.
Artiklen tæller med i det samlede sidetal for kandidatspecialet og skal fremgå af indholdsfortegnelsen.

Der udarbejdes et kandidatspecialeresumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet tæller ikke med i det samlede antal sider.

Normeret prøvetid:
ved 1 studerende 45 minutter inkl. votering
ved 2 studerende 75 minutter inkl. votering
ved 3 studerende 100 minutter inkl. votering.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster´s thesis
ModulkodeKALFPK20229
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet