Etik, magt og medier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende teoretisk indsigt i og forståelse af de etiske aspekter af kommunikative handlinger og praksisser i forskellige medierede og samfundsmæssige sammenhænge. Der lægges særligt vægt på den nære sammenhæng mellem kommunikation og etik i konteksten af både traditionelle og nye, digitale medier.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • etiske udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til kommunikation som en særlig form for magt
  • magtudøvelse og magtbetinget aktivitet, der knytter sig til kommunikation
  • inklusions- og eksklusionsmekanismer overfor værdier om demokrati, ytringsfrihed, personlig autonomi og informeret samtykke
  • forholdet mellem traditionelle og nye, digitale medier og mediepraksisser og muligheden for at regulere disse.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at anvende etiske og videnskabelige teorier til at analysere etiske problemstillinger i relation til kommunikation og medier
  • at vurdere etiske problemstillinger i relation til kommunikation og medier.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at forstå og analysere de etiske aspekter af forskellige traditionelle og nye medier og kommunikative praksisser
  • at evaluere og håndtere komplekse etiske problemstillinger i relation til både traditionelle og nye kommunikative praksisser og medier
  • at identificere måder at håndtere etiske dilemmaer og på den baggrund bidrage konstruktivt til formuleringen af principper (’policies’) for håndteringen af etiske problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtik, magt og medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics, Power and Media
ModulkodeKAKOM20186
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 3 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet