Kulturpsykologi: Teori, metode og praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en del af specialiseringen i kommunikation og kulturpsykologi og introducerer kulturpsykologiens teori og metode. Der arbejdes med et kulturperspektiv på emner som kausalitetsmodeller og psykologiens forståelsesformer, ligesom der arbejdes mere specifikt med de metodiske og teoretiske problemstillinger, som melder sig, når man i undersøgelsesøjemed vil anlægge et kulturpsykologisk perspektiv på en række forskelligartede fænomener, praksisser og adfærdsformer.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

  • Kvalitative og kvantitative metoder med henblik på kulturpsykologiske undersøgelser af kommunikation
  • Kulturpsykolgiske perspektiver på kommunikation og social praksis

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Kulturpsykologisk teori og metode på højeste internationale niveau vedrørende kommunikation og social praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at vurdere, udvælge og anvende metoder fra forskellige discipliner i kulturpsykologiske undersøgelser
  • at kommunikere metoder, løsninger og undersøgelsesresultater til professionelle og andre

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anlægge et analytisk, refleksivt, kritisk og konstruktivt persktiv på de dele af menneskelig praksis, hvor de kulturelle dimensioner kan spille en afgørende rolle
  • gennem bevidsthed om kulturpsykologiske fænomener og sammenhænge at identificere og analysere samfundsmæssige problemstillinger
  • at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturpsykologi: Teori, metode og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Eksamenssprog: engelsk.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Psycology, theory, method and practise
ModulkodeKAKOM201810
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet