Cross-cultural Management and Leadership

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet præsenterer og positionerer de forskellige teorier og metoder inden for tværkulturel ledelse og lederskab med fokus på kultur samt barrierer for og opbygning af erhvervsorganisationer og - kulturer.

Læringsmål

Viden

Definere, forstå og reflektere over nøglebegreber og teorier inden for tværkulturel ledelse og lederskab samt anvende denne viden i praksis (cases).

Færdigheder

Teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag heraf at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

Kompetencer

Diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport om en valgfri og revelant problemstilling, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCross-cultural Management and Leadership
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCross-cultural Management and Leadership
ModulkodeKAIVØ20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet