Projektorienteret forløb i en virksomhed samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på engelsk

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • projektorienteret forløb i en dansk eller en udenlandsk virksomhed
 • projekt relateret til det projektorienterede forløb på engelsk.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • generel forretningsforståelse med udgangspunkt i den studerendes projektorienterede forløb
 • et udvalgt fagområde, der relaterer sig til det projektorienterede forløb

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • at omsætte den erhvervede teoretiske viden om international virksomhedskommunikation i en praksisorienteret sammenhæng
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau og med inddragelse af relevant teori og viden at anvende sin viden om det valgte fagområde i et projekt, der behandler et udvalgt emne med relation til det projektorienterede forløb
 • at præsentere og formidle sine resultater skriftligt og mundtligt i en grammatisk og idiomatisk korrekt form og med en passende terminologi.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • på grundlag af sin generelle forretningsforståelse at anvende de opnåede teoretiske og praktiske kompetencer professionelt i en virksomhedsmæssig kontekst
 • at planlægge sit arbejde og gennemføre konkrete akademiske arbejdsopgaver selvstændigt og i samarbejde med andre
 • at begå sig i et interkulturelt arbejdsmiljø
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at tage ansvar for egen faglig udvikling, bl.a. i samarbejde med den valgte virksomhed/organisation.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb i en virksomhed (engelsk)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion på fremmedsproget mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et projekt i et til det projektorienterede forløb relateret emne.
Projektets emne skal godkendes af vejlederen.
Projektet må højst være på 20 sider.
Normeret prøvetid: 30 min.
Vægtning: Der gives en samlet karakter for projektet og den
mundtlige præstation.

Reeksamen holdes efter samme retningslinjer med udgangspunkt i det reviderede projekt.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnMundtlig sprogfærdighed, præsentation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Den mundtlige samtale skal sammen med prøven i Projektorienteret forløb i en virksomhed demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Reeksamen: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes projekt.
Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må anvendes.
Normeret prøvetid ved reeksamen: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-Oriented Study in an External Organisation (English)
ModulkodeKAINV2302
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet