Turismekommunikation og destinationsbranding

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til turismens kommunikative landskab og igennem forskellige teorier og tilgange til dette komplekse felt at udvikle den studerendes forståelse af og evne til at udvikle og planlægge kommunikative elementer til brug i en specifik turismekontekst. Turismens mange forskellige interessenter og aktører vil danne basis for modulet, og der vil være fokus på forståelsen af kompleksiteten i turismeproduktet og kommunikative strategier som følge heraf.

Læringsmål

Viden

  • tilgange til turismekommunikation og destinationsbranding og den kontekst den eksisterer i
  • interessenter og aktører involveret i turismekommunikation og destinationsbranding
  • teorier indenfor turismekommunikation og destinationsbranding (herunder hvordan turismeproduktet adskiller sig fra andre produkter).

Færdigheder

  • at identificere særlige problemstilling i turismekommunikation og destinationsbranding
  • at analysere turismekommunikation og destinationsbranding.

Kompetencer

  • at reflektere kritisk over kommunikation og branding i en turismekontekst
  • at udvikle og planlægge kommunikation til en specifik turismekontekst.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTurismekommunikation og destinationsbranding
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTourism Communication and Destination Branding
ModulkodeKAINV2209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet