Sprogforståelse og sprogbrug

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • sprogforståelse og sprogbrug.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale fremmedsproglige grammatiske strukturers semantiske og funktionelle betydning
 • udvalgte lingvistiske begreber og fænomener
 • fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis
 • oversættelse og oversættelsesteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • på videnskabeligt niveau at analysere konkrete eksempler inden for centrale grammatiske emneområder inden for fremmedsproget
 • på videnskabeligt niveau at redegøre for udvalgte lingvistiske fænomener
 • på videnskabeligt niveau at foretage lingvistisk analyse af enklere eksempler/tekster
 • at oversætte mellem fremmedsproget og dansk
 • at anvende digitale hjælpemidler ifm. oversættelse og tekstproduktion samt reflektere over brugen af sådanne hjælpemidler  på et niveau, der bygger oven på bachelorniveau
 • at redegøre for strategi i forbindelse med oversættelse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • på videnskabeligt niveau at reflektere over grammatiske og lingvistiske problemstillinger i forhold til en konkret skriftlig opgave
 • at varetage tekstproduktion og -bearbejdning på et højt niveau på fremmedsproget.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogforståelse og sprogbrug
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal oversætte en tekst til eller fra fremmedsproget. Desuden skal den
studerende med udgangspunkt i udvalgt tekstmateriale analysere og kommentere centrale grammatiske og lingvistiske fænomener samt redegøre for oversættelsesrelaterede overvejelser. Prøven aflægges på dansk eller på fremmedsproget efter studienævnets bestemmelse.
Normeret prøvetid: 24 timer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage Studies and Language Use
ModulkodeKAINV2201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet