Computational Thinking og digitalisering i offentlige uddannelsesinstitutioner

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler Computational Thinking i uddannelsessystemet.

Computational Thinking defineres bredt som dels evnen til at forstå hvordan digitale systemer fungerer og problemløser gennem algoritmer og beregning og dels evnen til at forstå de muligheder og udfordringer som beregning og digitalisering giver samfundet og specifikke arbejdspraksisser.

Således handler Computational Thinking i uddannelsessystemet både om de nye mål og kompetencer som konkrete uddannelser skal sigte imod og om de udfordringer og muligheder som digitalisering af uddannelsesaktiviteter medfører.

Overordnet er der ønske om at de studerende efter endt undervisning kender til og kan analysere problematikker omkring Computational Thinking og digitalisering af uddannelsessystemet dels på mål og kompetenceniveau, dels på et pædagogisk niveau og dels på et organisatorisk niveau.

Læringsmål

Viden

  • Pædagogiske og didaktiske problemstillinger der vedrører digitalisering, programmering og brug af it og nye medier i undervisningsarbejdet (fx digital dannelse og teknologiforståelse, digitale læremidler, digital transformation af kernefag og learning analytics).

  • Organisatoriske problemstillinger der vedrører it og digitalisering af uddannelsesinstitutioner (fx implementering af læringsplatforme, kapacitetsopbygning ift digital kompetence, institutional analytics, organisatorisk læring i undervisningssektoren).

  • Teoretiske rammer der beskriver digitaliseringsprocesser i undervisningssammenhænge.

Færdigheder

  • At formidle faglige problemstillinger, der knytter sig til computational thinking og digitalisering af offentlige uddannelsesinstitutioner.

  • At anvende og beskrive systemer og værktøjer der udvikler digital kompetence (fx læringsspil, pædagogiske programmeringssprog, digitale læremidler), og understøtter digitalisering af undervisningssektoren (learning management systemer, læringsplatforme og big data værktøjer)

  • At opstille og beskrive forskellige typer af digital kompetence

  • At beskrive organisatoriske transformationer som resultat af digitalisering i relation to forskellige sektorer.

Kompetencer

  • På et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle løsninger, der involverer Computational Thinking og digitalisering af uddannelsessystemet.
  • På videnskabeligt niveau og på teoretisk grundlag at evaluere løsninger og initiativer der involverer Computational Thinking og digitalisering af uddannelsessystemet.
  • gennemføre og styre projekter der involverer digitalisering og computational thinking i uddannelsesinstitutioner

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnComputational Thinking og digitalisering i offentlige uddannelsesinstitutioner
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse.
Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titel(Computational Thinking and Digitalization in Educational Institutions
ModulkodeKAIIOLK20199
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet