Organisatorisk læring og it

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er centreret omkring forståelse af læring og vidensudvikling i organisationer i relation til it-integrerende processer.

Der er fokus på teoretiske tilgange til innovation, implementering og forankring, på organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i relation til læring og it-integrerende processer i organisationen.

Læringsmål

Viden

  • teorier om innovation, implementering og forankring af it i organisatoriske læringsperspektiver,

  • metoder og analytiske problemstillinger i relation til organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i et it-integrereret organisatorisk læringsperspektiv

Færdigheder

  • at kunne foretage velunderbyggede og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,
  • at kunne anvende relevante metoder til at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser, der har et it-integreret organisatorisk læringsperspektiv,

Kompetencer

  • at kunne igangsætte og styre en forandringsproces eller projektproces i organisatorisk læring og it baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og praksisorienterede metoder og redskaber,

  • at kunne analysere og vurdere it-integreret organisatoriske læringsprojekter i et fremadrettet lærings- og samarbejdsperspektiv med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression i processen

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring og it
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves ved mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse.
Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational learning and IT
ModulkodeKAIIOLK20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet