Spil, læring og design thinking

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på krydsfeltet mellem spil, læring og design thinking, dvs. hvordan man kan lære igennem at skabe og agere i spilsystemer.

Modulet omfatter fordybelse i begreberne spil og leg i læringskontekst, sammenhængen mellem spil og 21st century skills, spil og literacy samt spil og vidensdomæner – som f.eks. skolefag eller professioner.

Modulet undersøger fx udvikling af spil som en designorienteret læringsform, hvordan feedback og forward fungerer i spil, hvordan man i spildesign forholder sig til udfordring og motivation.

Undervisningsformen veksler mellem oplæg og hands-on øvelser, hvor de studerende gruppevist udvikler spilkoncepter ud fra virkelighedsnære problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • problemstillinger og muligheder der vedrører brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst herunder i forhold til fag og det 21. århundredes kompetencer

 • Teori om brug af, udbytte og risici ved brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • Praktiske og etiske problemstillinger, der vedrører brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • Teori om brug af design af samt brug af design thinking i relation til spil, spildesign og spildynamikker i læringsmæssig kontekst

 • Metoder til at inddrage design-modeller herunder design thinking i undervisning gennem spildesign

Færdigheder

 • At kunne vurdere det didaktiske potentiale ved spil, spildesign og spildynamikker samt design thinking

 • At kunne argumentere fagligt for brug af spil, spildesign og spildynamikker

 • At kunne analysere og beskrive spil igennem teoretiske begreber

 • At formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig

  til spil, spildesign og spildynamikker

Kompetencer

 • På et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle løsninger, der involverer brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • På videnskabeligt niveau og på et højt teoretisk grundlag at evaluere løsninger og initiativer der involverer spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • At gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpil, læring og design thinking
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets semesterbeskrivelse, som placeres på moodle før modulets start, specificerer hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.

Reeksamen
Den studerende skal udarbejde en skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet. Modulansvarlige stiller opgaven til reeksamen. Sidetal: pr. studerende 10-12 normalsider. Ved flere studerende; mindst 2 og højst 3 normalsider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to studerende 12-15 normalsider, v. tre studerende 14-18 normalsider osv.).
Hvis opgaven udarbejdes i gruppe, skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit. Dette kan gøres ved at angive studienummeret eller navnet på den studerende, der er ansvarlig for afsnittet. Dette for at sikre, at der kan laves en individuel bedømmelse jfr. Eksamensbekendtgørelsens §15 og §22.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGames, Learning and Design Thinking (Specialization and Elective)
ModulkodeKAIIOL20198
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet