Flerfagligt projekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om flerfaglighed som tilgang til projektskrivning,
  • anvende sin historiefaglige viden, både empirisk og teoretisk-metodisk viden, til at udforske og sætte historisk per-spektiv på genstandsfelter og/eller problemstillinger, der arbejdes med i et andet fag,

Færdigheder

  • med udgangspunkt i et andet fags metoder og/eller teorier stille nye spørgsmål til historien,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfagligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Project
ModulkodeKAHIS20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet