Filosofihistorisk oversigt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende et overblik over filosofihistorien i hovedtræl, samt at arbejde i dybden med udvalgte klassiske værker. Modulet er dermed både et bredde- og dybdestudie, der dels skaber en form for "cognitive mapping" for kandidatuddannelsens øvrige moduler, og dels giver erfaring i at arbejde grundigt med klassiske filosofiske tekster. I modulet inddrages tillige etik som et tema i de forskellige filosofihistoriske epoker og der inddrages i undervisningen cases, som skal bidrage til at aktualisere filosofihistoriske betragtninger.

Kandidatstuderende, der ikke har en bachelorgrad i filosofi, anvendt filosofi eller idehistorie skal følge dette modul.

Læringsmål

Viden

  • hovedtræk i filosofihistorien
  • etik i et filosofihistorisk perspektiv
  • udvalgte passager af klassiske filosofiske værker

Færdigheder

  • at formidle filosofihistoriske hovedlinjer
  • at arbejde intensivt med centrale filosofiske spørgsmål
  • at relatere aktuelle filosofiske problemer til deres filosofihistoriske forudsætninger

Kompetencer

  • at undervise i filosofihistorie
  • at vurdere filosofiske argumenter i deres kontekst
  • at anvende filosofihistoriske betragtninger til at forstå aktuelle problemstillinger

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorisk oversigt
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper af op til tre. Med udgangspunkt i et klassisk filosofisk problem og ét af de behandlede værker skal den studerende demonstrere evne til at analysere et filosofisk problem i dybden samt at perspektivere det til én eller flere andre tænkere og perioder.

Sideantal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy in Overview
ModulkodeKAFIL20212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet