Værklæsning

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere filosofiske hovedværker. De værker, der arbejdes med i modulet bliver udvalgt fra semester til semester på baggrund af en dialog mellem underviser og studerende. Undervisningen vil have studiekredsform. Undervisningen vil blive afstemt efter gruppens ønsker, men kan foruden selve værklæsningen også sigte mod at belyse værket i en idehistorisk kontekst, værkets receptionshistorie, værkets virkningshistorie eller værkets relevans i aktuelle sammenhænge i og uden for filosofien. Modulet henvender sig især til studerende med en BA-grad i anvendt filosofi.

Læringsmål

Viden

  • et eller flere filosofiske hovedværkers centrale problemstillinger og indsigter
  • forholdet mellem værkets budskab og dets komposition
  • de filosofiske problemer og tematikker, som behandles i værket i et bredere perspektiv

Færdigheder

  • struktureret tilegnelse af komplekse stofmængder
  • formidling af komplekse stofmængder
  • at kunne redegøre for sammenhængen mellem et værk og dets tid og/eller dets systematiske kontekst

Kompetencer

  • at designe tilegnelsesprocessen af komplekse stofområder
  • at identificere centrale problemstillinger og indsigter i komplekse tekster
  • at kunne reflektere over forholdet mellem form og indhold i formidlingssituationer

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærklæsning
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

En skriftlig intern prøve, hvor den/de studerende præsenterer sin/deres værklæsning. Det vil typisk forventes, at læsningen indskriver værket og dets tematik i enten en historisk, en systematisk eller en aktuel kontekst.

Sideantal: Mindst 7 og højst 10 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReadings in Philosophy
ModulkodeKAFIL20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet