Praksismodulet

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter praktisk anvendelse af den studerendes faglige kompetencer inden for et af uddannelsens erhvervsområder.

Modulet omfatter kursusundervisning og vejledning samt enten (a) et praksisforløb gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed godkendt af studienævnet, eller (b) udarbejdelse af en praksisopgave, der relaterer sig direkte til et af uddannelsens erhvervsområder.

Læringsmål

Viden

  • generel viden om faglig formidling, læringsformer og didaktik
  • specifik viden om formidling af engelsk sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold
  • nuanceret forståelse af de særlige faglige og formidlingsmæssige krav, som det valgte praksisområde stiller.

Færdigheder

  • at planlægge og gennemføre et formidlings- og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe
  • at anvende og formidle engelskfaglig viden på digitale platforme og med digitale hjælpemidler
  • at anvende og formidle engelskfaglig viden på en nuanceret og overbevisende måde til en specifik målgruppe.

Kompetencer

  • at reflektere over praksisforløbets effekt samt generelt at evaluere formidlings- og praksisforløb
  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af praksisforløbet til relevant teori (fx kommunikationsteori, sprogteori, kulturteori, læringsteori og didaktisk teori).

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodulet
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på engelsk eller dansk i: Praksismodulet (Practical Application Module).

Prøven har form af en eksamensportefølje indeholdende (a) materiale, som dokumenterer praksisforløbet, samt en redegørelse for praksisforløbet og dette materiale. eller (b) den praksisopgave som den studerende har udarbejdet, samt en redegørelse for planlægningen og gennemførelsen af denne opgave. Eksamensporteføljens indhold aftales med en vejleder under hensyn til praksisforløbets/praksisopgavens karakter.

Selve redegørelsen for praksisforløbet/praksisopgave-forløbet må højst være på 10 sider og kan udarbejdes på engelsk eller dansk efter den studerendes valg.

Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med ny eller revideret portefølje.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module
ModulkodeKAENG2204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet