Litteratur- og mediehistorie

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • detaljeret overblik over britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) litteratur-, tekst- og kulturhistorie
 • et dybtgående studie i et udvalgt tekstkorpus inden for dette felt.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning og selvstændige studier inden for fagområdet. Til modulet er knyttet et modulpensum af primærtekster på ca. 1200 normalsider. Den studerende forventes at være bekendt med materialet fra kursets start.

Læringsmål

Viden

 • detaljeret overblik over britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) tekst- og kulturhistorie
 • dybtgående viden om et sammenhængende tekstkorpus inden for dette felt
 • viden om præsentationsteknik og generelle principper for god formidling af faglig viden under hensyntagen til forskellige målgrupper.

Færdigheder

 • sikker anvendelse af tekst-, litteratur- og kulturvidenskabelige teorier og metoder i forhold til forskellige teksttyper
 • på et teoretisk/videnskabeligt grundlag at forholde sig kritisk analytisk til at givet fagligt materiale og derudfra selvstændigt at kunne prioritere og supplere dette faglige materiale
 • at definere og analysere tekst-, litteratur- og kulturvidenskabelige problemstillinger, herunder digitale tekstfænomener
 • at strukturere, bearbejde og præsentere et afgrænset emne, herunder at foretage et repræsentativt valg mellem pensumteksterne i forbindelse med opgavens spørgsmål.

Kompetencer

 • på et teoretisk/videnskabeligt grundlag at forholde sig kritisk reflekterende til et givet fagligt materiale og herudfra selvstændigt at kunne udvælge det mest fagligt relevante pensummateriale
 • at forholde sig kritisk-analytisk til egen viden og herudfra selvstændigt at kunne vælge og tilrettelægge et tekstmateriale, som kan besvare opgavens spørgsmål
 • at evaluere vidensressourcer, herunder digitale, selvstændigt og kritisk
 • kritisk perspektivering af emnet.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur - og mediehistorie
Prøveform
Skriftlig
Individuel bunden skriftlig opgave (modulopgave) på baggrund af kursusundervisning.
Modulopgaven kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusundervisningen.
Besvarelsen må være på højst 10 sider.

Opgavebesvarelsen bedømmes af eksaminator.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i nye eller reviderede spørgsmål.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary and Media History
ModulkodeKAENG2201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet