Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier omfatter et projektbaseret studie i et selvvalgt emne inden for danskuddannelsens tre fagområder, litteratur, sprog og medier, som relateres til danskfaglige praksissammenhænge.

Der udbydes kursusundervisning inden for mindst to af fagområderne, og studiet udarbejdes i tilknytning til et eller flere af dem, ligesom relevant erfaring og viden fra Projektorienteret forløb inddrages i studiet.

Læringsmål

Viden

 • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde og viden om relevant tidligere forskning på området
 • den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder
 • danskfaglige teorier om formidling i en relevant praksisorienteret kontekst.

Færdigheder

 • selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem
 • at tilrettelægge og på eksemplarisk vis gennemføre projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling
 • at relatere projektarbejdets vidensproduktion til et gennemført eller forestillet formidlingsforløb i praksis under hensyntagen til formidlingens kontekst samt målgruppens lærings- og receptionsforudsætninger.

Kompetencer

 • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
 • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt
 • at reflektere over effekten af det gennemførte eller forestillede formidlingsforløb og dets relation til projektarbejdets vidensproduktion
 • selvstændigt at fortsætte egen faglige udvikling inden for danskfagets hovedområder litteratur, sprog og medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier (Practice oriented project in Literature, Language or Media).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet projekt.

Sidetal: Projektet skal være på mindst 20 sider og må højst være på 25 sider pr. studerende, mindst 25 sider og højst 35 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Heraf skal ⅓ af projektets omfang omhandle det valgte emnes relation til praksissammenhænge.
Normeret prøvetid: 30 min. pr. studerende plus 15 min. til gruppen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractice oriented project in Literature, Language or Media
ModulkodeKADANSK2212
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet