Litteratur og kultur

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • samspillet mellem litteratur og kultur ud fra såvel teoretiske som analytiske indfaldsvinkler
  • problemstillinger vedrørende litteratur og kultur anskuet i en nordisk sammenhæng.

Færdigheder

  • at betjene sig af videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til fagområdet litteratur og kultur
  • at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder i relation til fagområdet litteratur og kultur samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger vedrørende fagområdet litteratur og kultur med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur og kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 10 normalsider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature and Culture
ModulkodeKADANSK2210
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet