Kildeanalyse (historie)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
en studerende kan vurdere, vælge og anvende kilder i forhold til en given problemstilling. Ydermere kan den studerende reflektere metodisk over egen kildeudnyttelse.

Indhold
Formålet med dette modul er at støtte den studerendes arbejde med kilderne i modul L. Der lægges vægt på diskussion af kildegrundlag, -typer, -udvælgelse og -udnyttelse.

Læringsmål

Viden

  • kritisk vurdere og vælge kildetyper og konkrete kilder til belysning af en problemstilling,
  • anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen
  • argumentere for og reflektere over den valgte analysestrategi.

Færdigheder

  • anvende og tolke kilderne i forhold til problemstillingen

Kompetencer

  • argumentere for og reflektere over den valgte analysestrategi

Undervisningsform

Workshop samt vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKildeanalyse (historie)
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig rapport, der udarbejdes individuelt.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSource Analysis (History)
ModulkodeKAAHL202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 500 sider. Dertil kommer det af den studerende fundne kildemateriale.