Kulturhistoriske formidlingspraksisser

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan analysere og udvikle strategier for formidling og kommunikation af museal og arkivalsk kulturarv på analoge og digitale platforme.

Indhold
Kurset indeholder en række tematiske og kronologiske eksempler på formidling af kulturarv, som den praktiseres på museer og arkiver i Danmark og i udlandet. Eksemplerne diskuteres med udgangspunkt i teorier om kulturarvs- og arkivformidling og generelle teorier om hvilke elementer, der indgår i formidling med forskelligt sigte (læring, underholdning, oplevelse). I kurset diskuteres også, hvordan potentialerne i digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af såvel arkivmateriale som materiel og immateriel kulturarv kan realiseres både for sig eller i en kommunikationsstrategi sammen med analoge medier. Der lægges vægt på at diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser.

Kurset indeholder endvidere teorier og eksempler på crowdsourcing og brugerinddragelse. Yderligere introduceres metoder til at indsamle viden om og analysere publikums- og brugeradfærd. Praktiske øvelser i analyse af brugeradfærd og i at kommunikere med og/eller formidle til forskellige grupper af brugere (publikum) indgår i kurset.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis,
  • analysere formidling af kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvs- og arkivformidling
  • analysere crowdsourcing og brugerinddragelses metoder
  • anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd
  • udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere brugergrupper

Undervisningsform

Seminarer, hvor det teoretiske og metodiske stof diskuteres, og praktiske øvelser, hvor forskellige kulturarvspraksisser analyseres og praktiseres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturhistoriske formidlingspraksisser
Prøveform
Skriftlig
Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 700 sider. Hertil kommer den litteratur, den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 1.100 sider, samt ikke-skriftligt materiale.

Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum.

Omfang: Max. 15 normalsider inklusiv litteraturliste.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural-historical Dissemination Practices
ModulkodeKAAHL20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet