Arkivsystemer og -processer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for digital og analog informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation, samt anvende teorier og metoder inden for området i en både dansk og international kontekst. 

Indhold
Undervisningen i modul C2, D2 og E udgør et sammenhængende hele, hvor udgangspunktet er den analoge og digitale arkivalske livscyklus.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om og forståelse for centrale grundbegreber, teorier, metoder og praksisser inden for informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation, i en både dansk og international kontekst
  • demonstrere viden om og forståelse for lovgivning og standarder for administrative og historiske arkiver samt i både offentligt og privat regi.
  • kritisk vurdere og tage stilling til konkrete bevarings- og kassationsbeslutninger,
  • relatere beskrivelser af en konkret arkivfaglig praksis til den relevante kontekst.
  • diskutere praksis i forhold til relevant arkivlovgivning, standarder mv., samt målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen
  • udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til løsningsmodeller
  • igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArkivsystemer og -processer
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapportens omfang: Max. 25 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 35 sider for 2 studerende, 45 sider for 3 studerende og 55 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFile systems and processes
ModulkodeKAAHL20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet