Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere kompetence til at indgå i faglige, tværfaglige og/eller professionelle sammenhænge uden for historiestudiet på Aalborg Universitet.

Indhold
Den studerende kan vælge mellem: - Projektorienteret forløb i Danmark eller i udlandet. - Studieophold ved et andet universitet i Danmark eller i udlandet. Den studerende har mulighed for at følge et valgfrit semester eller modul på en anden kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet.

Projektorienteret forløb og studieophold i Danmark eller udlandet skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Historie. På kandidatspecialiseringen i Anvendt Historie med toning i Kulturarvsformidling tilrettelægges det projektorienterede forløb i samarbejde med et museum eller en anden offentlig eller privat kulturformidlingsvirksomhed. Det projektorienterede forløb kan eventuelt kombineres med valgfag (10 ECTS). På kandidatspecialiseringen i Anvendt Historie med toning i Informationsforvaltning tilrettelægges det projektorienterede forløb i samarbejde med et arkiv eller en anden offentlig eller privat virksomhed med arkivfunktion. Det projektorienterede forløb kan eventuelt kombineres med valgfag (10 ECTS).

Indhold (projektorienterede forløb)
I projektperioden arbejder den studerende med den relevante kandidatspecialiserings teorier og metoder i praksis. Det nærmere indhold i forløbet aftales mellem værtsorganisationen og Studienævnet for Historie. Aftalen i form af en kontrakt underskrives af en repræsentant for værtsorganisationen/vejlederen og en af studienævnet udpeget projektkoordinator.

Læringsmål (projektorienteret forløb)
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • mestre kandidatspecialiseringens videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet,
  • vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye løsningsmodeller,
  • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister,
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
  • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul K: Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet
Prøveform
Skriftlig
Del 1: Evaluering (bestået/ikke bestået) af en erfaringsrapport. Omfang max 5 normalsider.

Del 1 består af en erfaringsrapport, der forudsætter færdiggørelsen af et projektorienteret forløb, af en varighed på mindst 3 måneder, hos en for specialiseringen faglig relevant institution eller organisation i Danmark eller udlandet, hvor den studerende har arbejdet med opgaver, der er relevante for den studerendes specialisering på kandidatuddannelsen. Fuldførelsen af forløbet skal dokumenteres via en skriftelig udtalelse fra værtsorganisationen.

Den studerende skal ved afslutningen af det projektorienterede forløb aflevere en ikke-akademisk rapport om erhvervede erfaringer og kompetencer under forløbet på max 5 normalsider. I denne rapport skal den studerende reflektere over og forklare praktiske, sociale samt andre relevante erfaringer og kompetencer som denne har erhvervet under forløbet.
Vægt: 5 ECTS.

Vægt i alt for Del 1 og Del 2: 25 ECTS.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navn: Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet
Prøveform
Skriftlig
Del 2: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport. Projektrapportens omfang: max 25 normalsider. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter. Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i opgaven og 2) en eksamination.

Projektrapporten kan ikke evalueres førend Del 1 er bestået. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7- trinsskalaen.
Del 2 består af en projektrapport, der er baseret på en problemstilling, der er relevant ift. værtsorganisationen.
Projektrapporten skal skrives inden for den specialisering på kandidatuddannelsen som den studerende har valgt.
Projektrapporten skal udarbejdes selvstændigt. Vægt: 20 ECTS

Vægt i alt for Del 1 og Del 2: 25 ECTS.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptional module - project-oriented course / study abroad
ModulkodeKAAHL201715
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet