Persondataret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Den persondataretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd)
 • Persondatadirektivet, persondataloven, persondataforordning og databeskyttelseslov
 • Generelle persondataretlige principper
 • Persondataretlige definitioner
 • Oplysningskategorier (inkl. cpr.nr.)
 • Grundlaget for behandling af personoplysninger.
 • Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.)
 • Sikkerhedsbestemmelser
 • Behandlinger, som kræver anmeldelse til/tilladels fra Datatilsynet
 • Overførsel af oplysninger til tredjelande
 • Data Protection by Design og by Default samt konsekvensanalyser (DPIA)
 • Sanktioner
 • Fagets begreber og terminologi
 • De videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • De relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Gældende ret

Færdigheder

 • Anvende persondataretlige begreber og terminologi korrekt
 • Kendskab til relevant persondataretlig praksis fra Datatilsynet, danske domstole og EU-Domstolen
 • Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole,
 • De relevante persondataretlige retskilder (herunder også EU-retlige kilder)
 • Bevidsthed om placeringen og betydningen af persondataretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker, og anvendelse den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til persondataretten

Kompetencer

 • Identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk og europæisk persondataret
 • Bruge den videnskabelige indsigt til at opstille nye løsninger på persondataretlige problemstillinger, vælge de rette løsninger i en persondataretlig kontekst og i begge sammenhænge være i stand til at begrunde de valg, der træffes
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden inden for persondataretten
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for persondataretten med både fagfæller, ikke-specialister, IT-professionelle, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og med afsæt i den tilegnede viden selvstændigt kunne tage ansvar for sin egen faglige udvikling og specialisering inden for persondataretten

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersondataret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Protection Law
ModulkodeKA-JU-20-S32
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Henrik Udsen: Databestyttelsesret, gratis på https://databeskyttelsesret.dk
 • Diverse relevante persondataretlige artikler.
 • Diverse dokumenter fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
 • En række domme fra EU-Domstolen og afgørelser fra Datatilsynet.