Udlændingeret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Dansk udlændingeret. Udlændinges ret til indrejse og ophold i Danmark
 • Grundbegreber, hovedsondringer og myndighedsstruktur
 • Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og påvirkningen fra internationale retskilder
 • Afvisning, overførsel, Dublin-systemet
 • Materiel og processuel asylret/flygtningeret
 • Familiesammenføring
 • Indrejse og ophold efter EU-reglerne
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse, forlængelse og permanent opholdstilladelse
 • Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald)
 • Udvisning
 • Udsendelse, frihedsberøvelse, ”motivationsfremmende foranstaltninger”, ”tålt ophold”

Færdigheder

 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og praksis samt samspillet mellem udlændingerettens retskilder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af udlændingerettens videnskabelige problemstillinger og fremkomme med begrundede forslag til løsning af disse redegøre for gældende ret samt kunne reflektere over indholdet i de danske udlændingeretlige regler

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, som fakta giver anledning til inden for udlændingeretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for udlændingeretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Der arrangeres en studietur til København og Sandholmlejren, hvor 2 af de 13 lektioner afvikles

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdlændingeret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImmigration Law
ModulkodeKA-JU-20-S20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Udlændingeret, 4. udgave, (Bind 1), Jurist- og Økonomforbundet, seneste udgave
 • Udlændingeret, 4. udgave, (Bind 2), Jurist- og Økonomforbundet, seneste udgave (Bind 2 er kun  pensum såfremt den når at blive udgivet inden sept.)
 • Kompendium og online materiale