Politiret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Politiets organisation og styring
 • Politiets opgaver i forhold til at sikre ro og orden, håndtere særlige persongrupper, herunder børn, berusere og psykisk syge, samt håndtere større demonstrationer og uroligheder
 • Politiet som forvaltningsmyndighed
 • Lovgrundlaget og de retlige principper for politiets virksomhed og magtmidler
 • Centrale problemstillinger i forholdet mellem politi og borger
 • Aktuelle temaer, hvor politiets ageren kommer til debat (såsom terrorbekæmpelse, håndtering af asylansøgere, større uroligheder mv.)

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for gældende ret inden for fagets område
 • Redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemKtillinger inden for dansk politis retsområde
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for politiretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde med cases mv.

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitiret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolice Law
ModulkodeKA-JU-20-S14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ib Henricson: Politiret, seneste udg. (uddrag), Jurist og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Diverse domme og artikler samt andet aktuelt materiale
 • Cases og praktiske eksempler fra politiets virksomhed vil løbende indgå i undervisningen