Lejeret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Faget giver den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Lejerettens retskilder, herunder præceptive og deklaratoriske lovbestemmelser og disses samspil med den almindelige obligationsret, kontraktbestemmelser, herunder ministeriets typeformular for boliglejemål, retspraksis samt eventuelt i begrænset omfang administrativ praksis fra huslejenævn og huslejeankenævn
 • Lejelovgivningens anvendelsesområde, herunder lejebegrebet, ejendomsbegrebet og de forskellige lejeloves anvendelsesområder
 • Fast indarbejdet lejeretlig terminologi
 • Emnerne for undervisningen vil være følgende:
 • En generel introduktion til lejeretten og lejelovgivningen

Særligt om boliger:

 • Indgåelse af boliglejeaftaler
 • Fordeling af vedligeholdelsesbyrder
 • Flytteopgør
 • Lejefastsættelse
 • Succession på lejer- og udlejerside
 • Opsigelse og ophævelse

Særligt om erhvervslejemål:

 • Indgåelse af erhvervslejeaftaler, fastlæggelse af lejers brug af det lejede og vilkår om fordeling af vedligeholdelsespligter
 • Markedslejefastsættelse
 • Afståelse, opsigelse og ophævelse

Færdigheder

 • Indgåelse af boliglejeaftaler
 • Fordeling af vedligeholdelsesbyrder
 • Flytteopgør
 • Lejefastsættelse
 • Succession på lejer- og udlejerside  
 • Opsigelse og ophævelse

Særligt om erhvervslejemål:

 • Indgåelse af erhvervslejeaftaler
 • Fastlæggelse af lejers brug af det lejede
 • Vilkår om fordeling af vedligeholdelsespligter
 • Markedslejefastsættelse
 • Afståelse, opsigelse og ophævelse

Kompetencer

 • Anvende reglerne indenfor bolig- og erhvervsret
 • Præsentere et synspunkt og argumentere herfor klart og velstruktureret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLejeret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTenancy Regulation
ModulkodeKA-JU-20-S13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe: Boliglejeret, seneste udg., Karnov Group, seneste udgave. (ca. 2/3)
 • Niels Gangsted-Rasmussen og Jeppe Wedel-Nielsen: Erhvervslejemål, seneste udg., Karnov Group, senest udgave (ca. 3/4)
 • Hans Henrik Edlund i T: BB 2016.180 ff: ”Om indgåelse af lejeaftaler”
 • Studerende kan med fordel tillige anvende Karnovs Særtryk af Leje- og Boliglejelove, seneste årgang
 • I forbindelse med undervisningen vil der blive stillet små konkrete case-opgaver, som de studerende skal løse mellem lektionerne, og der vil tillige blive udleveret konkrete eksempler på kontraktmateriale og nævnsafgørelser