Forsikringsret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Med udgangspunkt i praktiske eksempler og spørgsmål skal den studerende opnå forsikringsretlig viden. Den studerende skal opnå en forsikringsretlig faglighed, der gør den studerende kvalificeret til at tage del i forsikringsretlige mellemværender i forsikringsselskaber, advokatvirksomheder og private virksomheder

Læringsmål

Viden

 • Forsikringsretlige begreber
 • Den retlige regulering af forsikringsaftaler
 • Forskellige forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter samt forsikringsretlige fortolkningsprincipper i henseende til disse
 • Forsikringsretlig argumentation og forsikringsmæssige principper
 • Metodiske udfordringer og den retlige praksis om forsikringer
 • Forsikringsretlige tvister ved ankenævn og domstole

Færdigheder

 • Redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi,
 • Redegøre for forsikringsrettens retskildemæssige og metodiske grundlag,
 • Analysere retskildemateriale og retsregler i forsikringsretten,
 • Identificere og afgøre processuelle og materielle forsikringsretlige spørgsmål,
 • Afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af forsikringsretlige regler og principper,
 • Afgøre og vurdere forsikringsretlige spørgsmål, ogredegøre for principper for afgørelse af tvister i det det praktiske liv

Kompetencer

 • Anvende forsikringsrettens retskilder
 • Anvende juridisk metode i lyset af de inden for forsikringsretten gældende principper
 • Kvalificere forsikringsretlige problemstillinger på en relevant måde til løsning af konkrete problemstillinger
 • Mundtligt formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt forsikringsretlig terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForsikringsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInsurance Law
ModulkodeKA-JU-20-S12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, seneste. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave