Politiret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

 

Læringsmål

Viden

 • Politiets organisation og styring
 • Politiets opgaver i forhold til at sikre ro og orden, håndtere særlige persongrupper, herunder børn, berusere og psykisk syge, samt håndtere større demonstrationer og uroligheder
 • Politiet som forvaltningsmyndighed
 • Lovgrundlaget og de retlige principper for politiets virksomhed og magtmidler
 • Centrale problemstillinger i forholdet mellem politi og borger
 • Aktuelle temaer, hvor politiets ageren kommer til debat (såsom terrorbekæmpelse, håndtering af asylansøgere, større uroligheder mv.)

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for gældende ret inden for fagets område
 • Redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemKtillinger inden for dansk politis retsområde
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for politiretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitiret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolice Law
ModulkodeKA-JU-13-S4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ib Henricson: Politiret, seneste udg. (uddrag), Jurist og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Diverse domme og artikler samt andet aktuelt materiale
 • Cases og praktiske eksempler fra politiets virksomhed vil løbende indgå i undervisningen