Konkurrenceret og industriøkonomi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Faget konkurrenceret og industriøkonomi er et tværfagligt fag, der behandler essentielle industriøkonomiske og konkurrenceretlige problemstillinger under ét.

Konkurrence, herunder den effektive konkurrence, er en meget vigtig parameter i udviklingen og vedligeholdelsen af EU's indre marked såvel som nationale markeder. Vigtigheden af konkurrenceretten, herunder reglerne om fusioner, samarbejds- og distributionsaftaler, misbrug af markedsdominans m.v., er i løbet af de senere år blevet synlig bl.a. grundet sager mod flere af de store tech- giganter som f.eks. Google og Amazon. Reguleringen af konkurrenceområdet er baseret på mikroøkonomiske teorier om virksomheders og husholdningers økonomiske adfærd og konsekvenserne heraf på forskellige markeder, og viden om samspillet mellem lovgivningen og teorien bag kan i praksis hjælpe virksomheder i deres strategiske og konkurrencemæssige beslutningsproces.

Den tværfaglige tilgang giver således de studerende en forståelse for markedet, hvilket er en vigtig kompetence for dem, som ønsker at arbejde hos virksomheder hhv. offentlige myndigheder.

Læringsmål

Viden

 • Konkurrencelovens regler om bl.a.
  •  konkurrencebegrænsende aftaler, § 6
  • misbrug af dominerende stilling, § 11 og
  • fusionskontrol, § 12
 • Det økonomiske grundlag for konkurrence, hvilket danner grundlag for indgreb og dermed regulering på markedet, herunder bl.a.
  • Monopol og oligopol
  • Koordineret markedsadfærd
  • Karteldannelse
  • Markedsmagt
  • Adgangsbarrierer til markedet
  • Priser og prisstrategier
 • Fusioner

Færdigheder

 • Mestre analytiske færdigheder ift.:
  • Redegørelse for og anvendelse af fagets begreber og terminologi
  • Identifikation af konkurrenceretlige og industriøkonomiske problemstillinger, som knytter sig til faget
  • Beherskelse af hhv. den juridiske og den økonomiske metode og argumentation samt relevant referenceteknik
  • Gennemskue de juridiske problemstillinger og dertil hørende økonomiske overvejelser

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske og økonomiske  problemstillinger, disse fakta giver anledning til inden for konkurrenceretten og industriøkonomien
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for konkurrenceretten og industriøkonomien og fremkomme med begrundede forslag til løsninger
 • Integration af de faglige discipliner og behandle dem i et tværfagligt perspektiv

Undervisningsform

 • Forelæsning kombineret med workshops. Herudover øvelser, som de studerende kan løse imellem forlæsninger (i grupper).

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonkurrenceret og industriøkonomi
Prøveform
Skriftlig
5 timers skriftlig eksamen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompetition Law and Industrial Economics
ModulkodeKA-EJ-23-S57
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Palle Bo Madsen: Konkurrenceret - Markedsret del 1. Djøf Forlag, seneste udgave
 • Elizabeth J. Jensen & Don E. Waldman: Industrial organization - Theory and practice. Taylor & Francis Ltd, latest edition