Erhvervserstatningsret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

 

Læringsmål

Viden

 • Culpareglens udvikling i den moderne erstatningsret
 • Det objektive ansvar og forsikringers betydning for erstatningsretten
 • Sondringen mellem kontrakts- og deliktsansvar
 • Professionsansvar generelt
 • Advokatansvar
 • Ejendomsmægleransvar
 • Revisoransvar
 • Pengeinstitutters ansvar
 • Bestyrelsesansvar
 • Produktansvar generelt
 • Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar
 • Ansvarsbegrænsninger i forhold til produktansvaret
 • Mellemhandlerhæftelse for produktskader
 • Systemskader og udviklingsskader
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Færdigheder

 • Redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt
 • Identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt
 • Analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske retsområde
 • På et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for erhvervserstatningsretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervserstatningsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommercial Tort Law
ModulkodeKA-EJ-20-S9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, seneste udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag
 • Materialesamling