Personskadeerstatningsret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

 

Læringsmål

Viden

 • Grundlaget og principperne for personskadeerstatning
 • Erstatningsberegningen ved fysiske og psykiske skader
 • Arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven
 • Patientforsikringen

Færdigheder

 • Korrekt anvende begreber og terminologi på området for personskader
 • Selvstændigt redegøre for gældende ret på området
 • Formulere sig klart og velstruktureret om personskadeerstatning
 • Anvende retskilder og juridisk metode på området.
 • Redegøre for de forskellige ansvarsgrundlag der kan begrunde et krav om personskadeerstatning
 • Redegøre for beviskravene til årsagssammenhæng i personskadeerstatningssager
 • Redegøre for betydningen af udtalelser fra offentlige myndigheder f.eks. Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet
 • Redegøre for principperne for opgørelse af personskadekrav herunder samspillet mellem de erstatningsretlige og offentligretlige regler
 • Redegøre for i hvilket omfang 3. mand – f.eks. kommuner eller forsikringsselskaber – kan rejse krav mod en ansvarlig skadevolder
 • Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger

Kompetencer

 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for personskadeerstatning
 • Identificere relevante problemstillinger, som en konkret sag rejser
 • Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne
 • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonskadeerstatningsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompensation for Personal Injury
ModulkodeKA-EJ-20-S5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Erstatningsansvarsloven med kommentarer af Jens Møller, Michael Wiisbye, Karsten Høj seneste udg. 2020.  
 • Love og forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen)
 • Udvalgte domme (oplyses forud for undervisningen).
 • Artikler (oplyses forud for undervisningen)
 • Evt. udvalgte dele af den kommenterede erstatningsansvarslov
 • Der kan komme yderligere