Udvidet Ansættelsesret og Arbejdsret

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Specielle regler inden for ansættelsesretten, herunder incitamentsaflønning, særlig beskyttelseslovgivning, herunder deltidsloven, masseafskedigelsesloven, lov om tidsbegrænset ansættelse, vikarloven, samt underlæggende EU-regulering
 • Udstationering i såvel nationalt som EU-retligt perspektiv
 • Implementering af EU-retlig arbejdsretlig regulering i national ret
 • Det kollektive systems historie, populært kaldet ”den danske model”
 • Den særlige terminologi på området for kollektiv arbejdsret
 • Gennemgang af begreberne hovedaftaler, overenskomster og lokalaftaler, samt hvad disse indeholder, hvordan de fortolkes og hvordan og hvem de forpligter, herunder fredspligten og kollektive kampskridt
 • Processystemet inden for den kollektive arbejdsret i form af de særlige tvistløsningsorganer Arbejdsretten og de faglige voldgifter, og herunder hvornår der er pligt til at bruge dette system, og hvornår de almindelige domstole kan anvendes.
 • Forskellene på det kollektive system og den individuelle ansættelsesret

Færdigheder

 • Korrekt anvendelse af begreber og terminologi på området for arbejdsret og ansættelsesret både på nationalt og europæisk plan
 • Kunne analysere og afgøre, hvornår det kollektive system skal anvendes  
 • Kunne redegøre for den måde, hvorpå en kollektiv tvist skal behandles
 • Kunne redegøre for, hvordan implementering af EU-regulering foretages i dansk ret, herunder hvilken betydning de forskellige muligheder har

Kompetencer

 • Anvende retskilder og juridisk metode på området for arbejdsret og ansættelsesret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for arbejdsret og ansættelsesret
 • Formulere sig klart og velstruktureret mundtligt og skriftligt om arbejdsret og ansættelsesret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere hvornår og hvordan det kollektive processystem skal anvendes, og hvem det forpligter
 • Vurdere forholdet mellem national og EU-retlig regulering inden for arbejdsretten og ansættelsesretten

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvidet ansættelsesret og arbejdsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Employment Law and Labour Law
ModulkodeKA-EJ-20-S38
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ruth Nielsen – Dansk Arbejdsret, seneste udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag