Moms

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil
 • Ligeledes forventes det, at den studerende sideløbende med undervisningen deltager i et forløb, som skal sikre den studerendes forståelse for momsens håndtering i praksis. Den studerende vil således i takt med, at undervisningen skrider frem, deltage i et fiktivt virksomhedsforløb via primært e-mailkommunikation, hvor den studerende får til opgave at anvende undervisningen og de opnåede færdigheder på samme måde, som tilfældet ville være i praksis

Læringsmål

Viden

 • Momslovgivningen
 • De grundlæggende økonomiske og juridiske principper, herunder særligt momsens neutralitet
 • Den momspligtige transaktion
 • Kvalificering af den afgiftspligtige person
 • Leveringsstedet for varer og ydelser
 • Reglerne om fritagelse for betaling af moms og afgift
 • Reglerne om momsfradrag/godtgørelse af moms
 • Kvalificering af de betalingspligtige personer
 • Opgørelse og beregning af de afgiftspligtige mængder og værdier
 • Valg af beregningsmetode og –principper til brug for godtgørelse af moms
 • Momsfradragsret
 • Fakturerings- og regnskabsbestemmelser og angivelse og indbetaling af skyldig moms

Færdigheder

 • Anvende momsretlige begreber og terminologi korrekt
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder de relevante momsretlige retskilder og relevant momsretlig praksis, såvel nationalt som EU-retligt
 • Redegøre for gældende ret
 • Opgøre og beregne såvel afgiftspligtige mængder og værdier samt fritagelser og godtgørelser på baggrund af den studerendes viden om mulige beregningsmetoder
 • Angive moms korrekt
 • Anvende de grundlæggende momsretlige principper, således at den studerende bliver i stand til at fortolke og anvende de komplicerede regelsæt og som følge heraf i stand til at identificere, kvalificere og i givet fald beregne de afgiftspligtige transaktioner
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem 2 parter i relation til de momsretlige problemstillinger og fremkomme med begrundet svar på tvistens løsning

 

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret om momsretlige forhold med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne analysere fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til inden for momsretten
 • Kunne redegøre for reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for momsretten, samt fremkomme med begrundede forslag til løsninger. I den forbindelse skal den studerende blandt andet kunne grundlæggende vurdere og analysere en given problemstilling og i forlængelse heraf rådgive om reglernes indhold, beregne, opgøre og angive moms korrekt efter hensyntagen til særligt relevante fritagelses- og godtgørelsesmuligheder, rådgive om grundlæggende muligheder og begrænsninger inden for momsretten i relation til afgiftspligtige produkter og rådgive om fakturerings- og regnskabsbestemmelser

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMoms
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 

 

Fakta om modulet

Engelsk titelVAT
ModulkodeKA-EJ-20-S31
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Momslovgivningen
 • Udvalgte dele af momslovgivningens forarbejder
 • Uddrag af SKATs Juridiske vejledning
 • En længere række nærmere specificerede afgørelser og artikler