Finansiering II

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende værktøjer fra den finansielle verden, der vil medvirke til at forøge en virksomheds værdi, og dermed også markedsværdien af egenkapitalen.

Relevante regnskabsanalyseværktøjer følges op af analyse af virksomheders kapitalomkostninger. Disse er sammensat af egenkapitalomkostninger og omkostninger til fremmedkapital, som igen bl.a. afhænger af den risiko, de pågældende kapitalkilder løber. Diskussion af hvorledes ændring af kapitalstrukturen (forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital) kan medvirke til en forøgelse af virksomheders værdi.

Læringsmål

Viden

 • Virksomhedens interessenter og betalingsstrømmene til og fra disse
 • Virksomhedens langsigtede finansielle planlægning i relation til vækst
 • Kapitalkilder – egenkapital og fremmedkapital (aktier og obligationer)
 • Kapitalomkostningerne til de forskellige kapitalkilder
 • Kapitalmarkederne i relation til risiko og afkast
 • Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM)
 • Virksomhedens kapitalomkostninger – markedernes afkastkrav (WACC)
 • Virksomhedens værdi, bl.a. som funktion af kapitalstrukturen

Færdigheder

 • Redegøre for og anvende fagets teorier og metoder
 • Bestemme virksomhedens markedsmæssige værdi
 • Analysere forskellige finansieringsformer i forbindelse med at fastlægge virksomhedens samlede kapitalomkostninger – afkastkrav
 • Analysere virksomhedens overordnede finansielle styring

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det erhvervsøkonomiske fagområde
 • Kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for finansiering med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Rådgive om virksomhedens overordnede finansielle styring

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansiering II
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate Finance II
ModulkodeKA-EJ-20-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • David Hillier, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, Third European Edition, McGraw-Hill, seneste udgave