Samfundsøkonomiske problemstillinger på et videregående niveau

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder og forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø, der beskæftiger sig med samfundsøkonomi.

Gennem modulet vil den studerende med afsæt i en afgrænset og selvvalgt teoretisk og/eller empirisk samfundsøkonomisk problemstilling opbygge kompetencer til selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde. Herunder at påtage sig professionelt ansvar, for egen faglig udvikling og være i at stand til at argumentere og diskutere på et videnskabeligt avanceret grundlag.

Den studerende vil gennem modulet få tilknyttet en vejleder og kan vælge at samarbejde med en eller flere organisationer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt og kan identificere disse.
  • de for problemstillingen relevante økonomiske teorier.
  • samfundsøkonomiske problemstillinger og kan reflektere over disse på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at vælge og anvende relevante metoder og værktøjer til at genere viden om en problemstilling inden for en samfundsøkonomisk problemstilling i samarbejde med eksterne parter, herunder vejleder fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
  • at udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
  • at udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at identificere og formulere målsætninger inden for samfundsøkonomi samt være i stand til at præsentere og diskutere de kontekstuelle faktorer, der påvirker realiseringen af målsætningerne.
  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
  • at tage selvstændigt ansvar for egen faglige udvikling.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomiske problemstillinger på et videregående niveau
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic Challenges at an Advanced Level
ModulkodeKAØKO202219
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet