Samfundsøkonomisk problemstilling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver de studerende mulighed for at se nærmere på en aktuel samfundsøkonomisk problemstilling.

På det foregående semester drøfter underviser og de studerende, hvilke temaer der kunne være relevante og interessante.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt og kan identificere disse.
  • de - for problemstillingen - relevante økonomiske teorier.
  • hvilke videregående læringsstile og processer, der motiverer egen læring både individuelt og/eller i gruppesammenhæng.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt på et videregående niveau.
  • at vælge og anvende relevante metoder og værktøjer til at genere viden om en problemstilling inden for en samfundsøkonomisk problemstilling i samarbejde med eksterne parter, herunder vejleder fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
  • at udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at identificere og formulere målsætninger inden for samfundsøkonomi samt være i stand til at præsentere og diskutere de kontekstuelle faktorer, der påvirker realiseringen af målsætningerne.
  • at opstille forståelse og løsningsforslag til en central samfundsøkonomisk problemstilling på baggrund af videnskabelige analyser på et videregående niveau.
  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomisk problemstilling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio-economic Issue
ModulkodeKAØKO202215
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet