Økonomistyring i supply chains

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give den studerende en teoretisk og anvendelsesorienteret indsigt i Supply Chain Management, samt i økonomistyringens rolle under hensyn til forskellige samarbejdsformer, inter-organisatoriske forretningsprocesser og -strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæder og -netværk. Herudover har faget særligt fokus på omkostningsstrukturer i supply chains samt kunderelationer.

Indhold: Centrale emner indenfor økonomistyring i supply chains, herunder forskellige costing metoder samt interorganisatorisk økonomistyring.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • strategier og ledelsesformer samt udfordringer og muligheder i relation til supply chain management.
 • grundlæggende operations management og økonomistyring i procesori-enterede og serieproducerede virksomheder.
 • lean produktionsstrukturer og lean accounting.
 • interorganisatorisk økonomistyring, target costing, kaizen costing, value engineering samt open books.
 • økonomisk valg af leverandører, økonomistyring i modulbaseret produktion.
 • strategic cost management.
 • kunderelationer.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • redegøre teoretisk og praktisk for centrale dele af de modeller og teorier som belyses, samt på grundlag af disse analysere relevante problemstillinger i praksis og designe anvendelige løsninger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet kan:

 • designe økonomistyringsløsninger, som effektiviserer virksomhedens supply chain.
 • designe økonomistyringsløsninger, som tager højde for virksomhedsspecifikke forhold.
 • analysere supply chain cases med henblik på at foreslå forbedringer og konkrete økonomistyringsrelaterede løsningsforslag, der tager højde for de virksomhedsspecifikke forhold.
 • kravspecificere og opsætte performancemålinger i supply chains samt anvende disse til beslutningsformål.
 • analysere adfædsmæsige konsekvenser af "brug" øonomistyring.
 • forstå supply chain filosofier som pakker til at skabe lønsomhed.

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes bl.a. summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen.

Der kan også anvendes oplæg i plenum og gruppearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring i supply chains
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Management in Supply Chains
ModulkodeKAØKO20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet